PR News

‘IRPC-IRPCT’ ร่วมออกหน่วยช่างอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระยอง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี หรือ IRPCT นำโดยนายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ IRPC และ ดร.ปรีดา บุญศิลป์ กรรมการผู้จัดการ IRPCT มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดชงโค อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โดยมีนายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอวังจันทร์ เป็นผู้รับมอบ และร่วมกันออกเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยจิตอาสา คณะครู นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ IRPCT ที่ได้ออกหน่วยช่วยซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปั๊มน้ำที่ใช้ในการเกษตร ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน

IRPC

IRPC

อ่านข่าวเพิ่มเติม