PR News

‘เมืองไทยประกันชีวิต-มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม’ ร่วมส่งมอบรถมินิบัส แก่ ‘ศูนย์บริการโลหิตฯ สภากาชาดไทย’

เมืองไทยประกันชีวิต-มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมส่งมอบรถมินิบัสแก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดย นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบรถมินิบัส มูลค่า 3,850,000 บาท แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการรับบริจาคโลหิต ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านจัดหาโลหิต และภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และนางวิราศิณี ชัยมณี หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานภูมิภาคขอนแก่น

เมืองไทยประกันชีวิต

อ่านข่าวเพิ่มเติม