PR News

​’DOW RAYONG KIDS CREATORS’ ขนทัพกูรูชั้นนำ แชร์เทคนิคสร้างเด็กไทยเป็น ‘คนดี-คนเก่ง’ ในศตวรรษ 21

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับจังหวัดระยอง สถาบันอาร์ แอล จี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง เชิญชวนครอบครัวชาวระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมมหกรรม สร้างเด็กไทย เก่ง ดี ในศตวรรษที่ 21 “DOW RAYONG KID CREATORS”

ภายใต้โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคมนี้ ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง เวลา 11.00-19.00 น. หรือชมถ่ายทอดสดได้ทางเฟซบุ๊กเพจ Dow Thailand

DOW

​พบกับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาที่ครอบครัวร่วมกันทำได้ บูธนิทรรศการ และการแสดงสนุกสนานมากมาย ที่สอดแทรกเทคนิคดี ๆ ที่นำไปปรับใช้ได้จริง ในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตเป็นคนคุณภาพ

​โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2559 โดยมุ่งพัฒนาสมองส่วน Executive Functions (EF) เพื่อสร้างเยาวชนเป็นคนดี และคนเก่ง ปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ และลดปัญหาสังคม

Dow ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาเด็ก และเยาวชนในทุกช่วงวัย ให้มีความรู้และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาสังคม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าให้กับเด็กและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม