PR News

‘ขัตติยา’ ซีอีโอกสิกรไทย รับรางวัล ‘สตรีไทยดีเด่น’

​นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เข้ารับพระราชทานรางวัล สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2565 จากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสตรีไทย ที่มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในทุกด้าน พร้อมทั้งก้าวทันยุคสมัย และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป จัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม เมื่อเร็ว ๆ นี้

S 162291753 e1659410770308

อ่านข่าวเพิ่มเติม