PR News

‘สส.’ มอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนภารกิจ ‘สภากาชาดไทย’

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” มอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท ที่ได้รับบริจาคจากงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี สนับสนุนการดำเนินงาน “สภากาชาดไทย”

วันนี้ (30 พ.ค.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท ที่ได้รับบริจาคจากงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนางกมลวรรณ ศรีช่วย หัวหน้าฝ่ายหารายได้และกิจกรรม สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม

S 203014148

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้ ครบรอบ 30 ปี มีการจัดกิจกรรม เผยแพร่ภารกิจ ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรม และมีการเปิดรับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดสวัสดิการ ที่นอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งจะมีการนำเงินบริจาคส่วนหนึ่งที่ได้จากงานวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ร่วมบริจาคให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อีกด้วย

ทั้งนี้ สภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศล ดำเนินภารกิจเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล ที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น ลัทธิศาสนา และการเมืองใด ๆ

91928

อ่านข่าวเพิ่มเติม