PR News

‘IRPC-คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ’ ลงนามข้อตกลง ร่วมมือพัฒนา ‘นวัตกรรมการแพทย์’

“IRPC” ลงนามข้อตกลงกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในความร่วมมือ ที่จะพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

นายพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวอรพรรณ แสงสว่าง ผู้จัดการอาวุโส บริหารนวัตกรรมแบบเปิด และทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมด้วย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี และ ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่องานทางการแพทย์ ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

S 151142408

ความร่วมมือดังกล่าว มีเป้าหมายอยู่ที่การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรม จนนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง

​ภายในงานมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมีพิเศษ IRPC เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ออกสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกันอีกด้วย

S 151142406

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo