PR News

เปิดโครงการ ‘DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน’ คัดกรอง-สร้างคุณภาพ ผู้ขับรถออกสู่สังคม

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จับมือ กรมการขนส่งทางบก เปิดโครงการ “DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน”  เตรียมเพิ่มทักษะ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ” ในการสอบใบอนุญาตขับขี่ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในปีนี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พร้อมด้วยนางสาวจิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน” ที่อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก โดยมีผู้บริหาร กรมการขนส่งทางบกเข้าร่วม และมีผู้สื่อข่าว สมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เข้าร่วมโครงการรวม 34 คน

S 19415129

นายจิรุตม์ กล่าวว่า ระบบออกใบอนุญาตขับรถ เป็นกระบวนการสำคัญที่กรมการขนส่งทางบกใช้คัดกรอง และสร้างคุณภาพของผู้ขับรถออกสู่สังคม เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนร่วมกันเกิดความปลอดภัย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ

ในการคัดกรองนั้น ผู้ขับรถต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้าม มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ และมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน มีความรู้เพียงพอ ที่จะขับรถอย่างปลอดภัย โดยต้องเรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย

มีจิตสำนึกและมารยาท ความรู้เรื่องการจัดการเหตุฉุกเฉินและปฐมพยาบาล รวมทั้งต้องมีทักษะในการควบคุมยานพาหนะ ซึ่งเกิดจากการเรียน และฝึกฝนปฏิบัติ โดยทั้งหมดนี้ รวมอยู่ในกระบวนการออกใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก

สำหรับในปี 2565 กรมการขนส่งทางบกจะมีการพัฒนาปรับปรุงครั้งสำคัญ นำเนื้อหาเรื่อง “การคาดการณ์อุบัติเหตุ” (Hazard Perception) เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ และทดสอบ สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ

เนื้อหาดังกล่าวเป็นการให้ความรู้ในการตัดสินใจ และการควบคุมรถที่ถูกต้อง เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินในกระแสจราจร ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน และฝึกทักษะให้สามารถคิดวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงจากสิ่งต่าง ๆ บนถนนได้ดียิ่งขึ้น สามารถตัดสินใจหลีกเลี่ยงได้ก่อนเกิดอุบัติเหตุขึ้น

กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำเนื้อหาดังกล่าวขึ้นมา จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามบริบทของประเทศไทย โดยจะทยอยนำเนื้อหาดังกล่าว ประกอบในกระบวนการอบรม และทดสอบใบอนุญาตขับรถในปี 2565

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ขับขี่ทั้งจักรยานยนต์ และรถยนต์ มีความสามารถในการรับรู้ เท่าทันต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนได้ ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถไปใช้รถจริงบนถนน  ซึ่งการการเพิ่มทักษะใหม่ในการสอบใบขับขี่นี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนามาตรฐานใบอนุญาตขับรถ

S 19415126

นายจิรุตม์ ยังยกตัวอย่าง กรณีรถบิ๊กไบค์ชน พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ หมอกระต่าย แพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสียชีวิต ขณะข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย สะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์กระแสจราจรในเมืองของไทย จำเป็นต้องเพิ่มองค์ความรู้เรื่อง “การคาดการณ์อุบัติเหตุ” เพื่อให้ผู้ขับรถตระหนักและเพิ่มทักษะ

กรณีนี้ หากผู้ขับมอเตอร์ไซค์ เมื่อขับรถมาเห็นทางม้าลายแล้ว รถที่ด้านหน้าชะลอตัว ผู้ขับมอเตอร์ไซค์รายนี้ก็ต้องชะลอความเร็ว ไม่ใช่แซงขึ้นไป ลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ ก็คือ การคาดการณ์อุบัติเหตุ “

ทั้งนี้ ยืนยันว่า จะดำเนินการยกระดับการสอบใบอนุญาตขับขี่ ตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น การใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอใบขับขี่ ในอนาคตจะปรับเป็นใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนสอบ จะมีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ “หมอพร้อม” เพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ข้อมูลโรคประจำตัว รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลของแพทย์ที่ออกใบรับรองด้วย

ในอนาคตกรมการขนส่งทางบก จะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำระบบตัดแต้มของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่มาใช้ โดยลักษณะการตัดแต้ม เช่น เมื่อผู้ได้รับใบขับขี่จะมีแต้มทั้งหมด 12 แต้ม และหากโดนตัดแต้มลดลงไปครึ่งหนึ่ง หรือเหลือ 6 แต้ม ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการอบรมใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบหลักสูตรสำหรับการอบรมซ้ำ ผู้ที่ถูกตัดแต้มดังกล่าว ซึ่งทั้งใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการตัดแต้มร่วมกับ สตช. นี้ จะนำมาใช้ในปี 2565 นี้เช่นเดียวกัน

ส่วนข้อมูลในช่วงเกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  กรมการขนส่งทางบก ยังได้ปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตขับรถ  และต่อภาษี โดยนำระบบอิเลกทรอนิกส์ และออนไลน์มาใช้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

S 19415128

ปัจจุบันพบว่า การเปิดอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้แล้ว ผ่านระบบ DLT e-learning ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้สอบใบอนุญาต โดยมีผู้ใช้บริการอบรมผ่านระบบออนไลน์สะสมแล้ว 6,224,337 คน เป็นผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 5,027,858 คน หลังจากโครงการเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2563

ขณะที่ นางสาวจิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจกล่าวว่า สมาคมเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเผยแพร่ความรู้ การปรับปรุง เพิ่มเนื้อหาการสอบใบอนุญาตขับขี่ โดยเฉพาะ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ” ที่ถือเป็นเรื่องใหม่จำเป็นต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคม โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเผยแพร่ความรู้ต่อสมาชิกผู้สื่อข่าว และสำนักข่าว เพื่อรับไปเผยแพร่เป็นข่าวสาร ทำความเข้าใจกับภาคสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม