PR News

‘ซีอีโอกสิกรไทย’ คว้ารางวัล ‘บุคคลตัวอย่าง’ ภาคธุรกิจการเงิน-ธนาคาร

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย รับมอบโล่เกียรติยศรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021” ภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร

ด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการทำงาน และทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีนายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ในงานประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021” จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็ว ๆ นี้

S 131833872

S 131833870

อ่านข่าวเพิ่มเติม