PR News

เครือเจริญโภคภัณฑ์-กลุ่มทรู รับโล่ผู้สนับสนุน ‘ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย’


เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู รับโล่ผู้สนับสนุนโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย” ตอบโจทย์ภารกิจส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่ว กทม.
พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ มอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู โดย นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และนายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในฐานะพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มทรู ได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการลูกค้ามาร่วมดูแลระบบคอลล์ เซ็นเตอร์กลางหมายเลข 1516 เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องระบบ พนักงานรับสาย และคู่สายอีก 150 คู่สาย เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ 2564 www.ไทยร่วมใจ.com ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 จนจบโครงการ

thumbnail 392 e1637739864364

จากนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชนโดยเร็วและมากที่สุด ทรู ดิจิทัล พาร์ค จึงผนึกกำลังสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 13 พฤศจิกายน 2564  โดยให้บริการครบตามเป้าหมายแล้วกว่า 75,000 เข็ม ซึ่งทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุด ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ทั้งระบบจัดคิว หุ่นยนต์ให้ข้อมูลและบริการต่างๆ ตลอดจนนวัตกรรมอัจฉริยะตรวจวัดสภาพแวดล้อมและจำนวนผู้เข้าใช้บริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

thumbnail 392 1 e1637739872871

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าว เป็นการสานต่อนโยบายของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่คนไทยและประเทศไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ตลอดจนเสริมภารกิจในฐานะที่ทรูเป็นสมาชิกหอการค้าไทยอีกด้วย

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight