PR News

‘กสิกรไทย’ ร่วมสมทบ ‘กองทุนจุฬาสงเคราะห์’ งานปิยมหาราชานุสรณ์ 2564

​ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ให้แก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อสมทบกองทุนจุฬาสงเคราะห์ กองทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุน ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา เนื่องในงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2564

โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

S 117375027

อ่านข่าวเพิ่มเติม