PR News

‘เมืองไทยประกันชีวิต’ จับมือ ‘GC’ รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน ‘YOUเทิร์น’


นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ นายศรายุธ ทินกร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการ “YOUเทิร์น” โดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร พร้อมนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ Recycle และ Upcycling ที่ใช้ได้ใหม่อีกครั้ง

พร้อมกันนี้ เมืองไทยประกันชีวิตยังได้รับมอบ ถังขยะสีแดง แบบลดการสัมผัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบในการเปิดตัวถัง และ ถุงขยะสีแดง สำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อนำมาใช้คัดแยกขยะติดเชื้อในองค์กร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

S 117104646

จุดรับพลาสติกใช้แล้ว (Drop Point) รวมถึงถังขยะสีแดง ตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1, ชั้น 1 อาคาร 2 และอาคารหอประชุม เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้การคัดแยกขยะที่ได้จากโครงการ YOUเทิร์นของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) สามารถนำไปแปรรูปเป็นชุด PPE แล้วจำนวน 1,105 ชุด (19,894 ขวด)

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเมืองไทยประกันชีวิต ที่เดินหน้าควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) การจัดการด้านสังคม (Social) และการจัดการด้านธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG

อ่านข่าวเพิ่มเติม