PR News

‘มหานคร สกายวอล์ค’ ได้รับพระราชทานรางวัล Thailand Tourism Awards ประจำปี 2564 รางวัลดีเด่น สาขาแหล่งท่องเที่ยวนัทนาการและความบันเทิง


มหานคร สกายวอล์ค จุดชมวิวชั้นดาดฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 78 ของ คิง เพาเวอร์ มหานคร ได้รับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลดีเด่น สาขาแหล่งท่องเที่ยวนัทนาการและความบันเทิง จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากงานประกาศรางวัลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Live เมื่อเร็วๆ นี้

thumbnail Mahanakhon SkyWalk Thailand Tourism Award 13 e1634275919400

ทั้งนี้ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) เปรียบเสมือนเครื่องมือรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมอบให้กับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

thumbnail Mahanakhon SkyWalk e1634275940137

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight