PR News

‘ไทยพาณิชย์’ เร่งช่วย ‘เอสเอ็มอี’ เจอผลกระทบ ‘เตี้ยนหมู่’


“ไทยพาณิชย์” ออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือ “ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี” ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่”

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำการอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกวิกฤติ เดินหน้าออกมาตรการพิเศษ ช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอี ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ทั้งผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระ และคลายความกังวลใจให้กับลูกค้า ในสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้อย่างเร่งด่วน

ไทยพาณิชย์

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ห่วงใยลูกค้า และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารอย่างเร่งด่วน

ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบทางตรง คือ สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และทรัพย์สินของกิจการ ได้รับความเสียหาย และกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม คือ สถานประกอบการตั้งอยู่นอกพื้นที่ แต่มีคู่ค้าอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ส่งผลให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินการตามปกติไม่ได้

ไทยพาณิชย์ จึงออกมาตรการพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และคลายความกังวลใจให้กับลูกค้าเอสเอ็มอีโดยทันที ผ่าน 5 มาตรการหลัก ได้แก่

  1. พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุดนาน 6 เดือน
  2. พักชำระทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 เดือน
  3. ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระ (คิดอัตราดอกเบี้ยปกติ) สำหรับการผิดนัดชำระไม่เกิน 30 วัน
  4. เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราว สูงสุด 20 %ของวงเงิน Working Capital เดิม และไม่เกิน 10 ล้านบาท
  5. วงเงินกู้สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม หรือซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิจการที่เสียหาย สูงสุด 20% ของวงเงินรวมเดิม สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี

นอกจากนี้ ในส่วนของลูกค้าสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย มีการช่วยเหลือด้วยมาตรการปรับลดอัตราผ่อนชำระต่องวด และ/หรือ ขยายเวลาผ่อนชำระยาวขึ้น

ไทยพาณิชย์
พิกุล ศรีมหันต์

ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์จะยังคงติดตามประเมินผลกระทบในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีความรุนแรง และขยายวงกว้าง ก็พร้อมที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้า ด้วยมาตรการเพิ่มเติมต่อไป เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดี และเดินหน้าธุรกิจต่อได้อย่างราบรื่นและเติบโตต่อไป

ลูกค้าเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อรับขอมาตรการช่วยเหลือได้ เกณฑ์การพิจารณาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนขอรับมาตรการช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน หรือ SCB Business Call Center 0-2722-2222

อ่านข่าวเพิ่มเติม