PR News

‘IRPC’ จัดเสวนา ‘เพราะ…ธุรกิจไม่มีคำว่าหญิงหรือชาย’


IRPC จัดงานเสวนาโครงการ Cubic Academy Season 7 หลักสูตร Equitable Treatment  “เพราะ…ธุรกิจไม่มีคำว่าหญิงหรือชาย” 

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์แผน และพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวต้อนรับวิทยากร นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group พร้อมผู้เข้าร่วมรับชมโครงการ IRPC Cubic Academy Season 7 ภายใต้แนวคิด CG : CREATE for Digizen หลักสูตร E : Equitable Treatment “เพราะ…ธุรกิจไม่มีคำว่าหญิงหรือชาย” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และอธิบายได้

IRPC ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนางสาวจรีพร ที่มาถ่ายทอดมุมมอง แนวคิด และประสบการณ์ผู้หญิงเก่งของเมืองไทย ที่สามารถนำพากลุ่มธุรกิจ WHA ผ่านวิกฤติต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ ก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับสากล เป็นที่ยอมรับ และกล่าวถึงอย่างมาก พร้อมแนวคิดดี ๆ และมุมมองการบริหารงานที่เป็นปัจจัย ไปสู่ความสำเร็จ

S 112222223

S 112222224

S 112222225

S 112222221

อ่านข่าวเพิ่มเติม