ดูหนังออนไลน์
PR News

นายกฯมอบ ‘อนุชา’ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ช่วยกลุ่มเปราะบาง จ.ปทุมธานี

วานนี้ (30 ส.ค.) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะประกอบด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะผู้บริหารในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง  เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ได้อนุมัติให้กองทุนจัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 1,320 ชุด มอบให้กลุ่มเปราะบาง ยังได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย คือ นางอารมณ์ แตงเทศ อายุ 81 ปี นางสาวสุกัลยา หวังเนียม อายุ 47 ปี และ นางสาวสุกันยา เลาะประสิทธิ์ อายุ 45 ปี ก่อนเดินทางกลับ

678174 scaled e1630398052563
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย โดยต้องปรับตัวต่อมาตรการต่างๆ ในการป้องกันตนเองและการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ขณะที่ยังมีประชาชนกลุ่มเปราะบางหลายพื้นที่ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี  เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด การลงพื้นที่ในวันนี้จึงเป็นการติดตามและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ไม่ประมาท โดยสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือเป็นประจำ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากทุกคนร่วมมือกัน มั่นใจว่าประเทศไทยจะผ่านวิกฤตินี้ไปได้

678095 e1630398066439

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight