ดูหนังออนไลน์
PR News

แฟลชเอ็กซ์เพรส ทุ่ม 100 ล้าน เปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์โลจิสติกส์

แฟลช เอ็กซ์เพรส  ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ ทุ่มเงินกว่า 100 ล้านบาท จับมือ 20 มหาวิทยาลัย  เปิด “ศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์ ครบวงจร ชูแนวคิดพัฒนาธุรกิจขนส่งแบบยั่งยืน

คมสันต์ แซ่ลี แฟลช เอ็กซ์เพรส
คมสันต์ แซ่ลี

นายคมสันต์ แซ่ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express) กล่าวว่าบริษัทเล็งเห็นว่า ธุรกิจด้านขนส่งกำลังเติบโต และก่อให้เกิดการหมุนเวียนที่ดีทางเศรษฐกิจ ประกอบกับมีทีมงานที่พร้อมทั้งความรู้และความสามารถ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเหมาะสมในการทำงานเป็นอย่างดี จึงต้องการสนับสนุนให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในด้านดังกล่าวสู่สากลโลก เพื่อเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการทำงานในอนาคต

ทั้งนี้ ได้ทุ่มงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เปิด “ศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์ (Logistics) แบบครบวงจร” ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัย 20 สถาบัน ทั่วประเทศ

การเปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์ แบบครบวงจร มีเป้าหมาย ถ่ายทอดประสบการณ์ในธุรกิจด้านขนส่งให้แก่นักศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเรียน และการทำงาน ศูนย์ฝึกนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคต โดยนักศึกษาที่ได้มาเรียนรู้การทำงานที่ศูนย์ดังกล่าว เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถสมัครเข้าทำงานกับบริษัทได้ทันที ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังมีทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด

แฟลช เอ็กซ์เพรส

ในปี 2562 บริษัทจะเปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์  แบบครบวงจร เพิ่มอีก 140 สถาบัน ทั่วประเทศ รวมเป็น 160 สถาบัน  โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะ ความรู้ และความสามารถในธุรกิจโลจิสติกส์เทียบเท่าระดับสากล

ปัจจุบัน แฟลช เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ให้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าในไทย ภายใต้นโยบาย “In mind – In delivery” (คิดถึง ส่งถึง) มีพนักงานกว่า 2,000 คน ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

แฟลช เอ็กซ์เพรส