PR News

‘สุรเกียรติ์’ ลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’


ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย พร้อมด้วยท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

S 6119666

S 6119662

S 6119664

S 6119667

S 6119668

อ่านข่าวเพิ่มเติม