PR News

‘ครอบครัวรัตนเศรษฐ’ ลงพื้นที่โคราช บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

“อธิรัฐ -ทวิรัฐ” ครอบครัวรัตนเศรษฐ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบสิ่งของจำเป็น ให้ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมระบุ นายกรัฐมนตรี ฯนำความห่วงใยถึงชาวโคราช และขอให้เร่งช่วยเหลือโดยเร็ว

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.เขต 4 จ.นครราชสีมา ร่วมตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนลำตะคอง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 460 ครัวเรือน

S 37773819

โดยได้ร่วมมอบถุงยังชีพ และสิ่งของที่จำเป็นพร้อมรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ใน ตำบลจันอัด บ้านด่านติง หมู่ 5, บ้านโค้งกระพี้ หมู่ 8 และบ้านสำโรง หมู่ 1 จำนวน 125 ครัวเรือน และที่ ตำบลเมืองปราสาท บ้านคล้า หมู่6, บ้านคล้าเก่า หมู่ 13, บ้านปราสาท หมู่ 7, บ้านโนนตากลาง หมู่ 8, บ้านดอนท้าว หมู่ 9 และบ้านโนนพัฒนา หมู่ 11 จำนวน 176 ครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพ และสิ่งของที่จำเป็น ให้กับประชาชน บ้านโค้งมะกอก หมู่ 4, บ้านเมืองที หมู่ 1, บ้านหนองอ้อ หมู่ 3, บ้านโนนคราม หมู่ 5, บ้านปราสาท หมู่ 7, บ้านโนนพัฒนา หมู่ 11 จำนวน 160 ครัวเรือน

S 37773825

S 37773831

นายอธิรัฐ ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ฝากความห่วงใยมาถึงประชาชนในครั้งนี้ และขอให้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น

ขณะเดียวกัน ตนยังได้มอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครราชสีมา บูรณาการแผนการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานปกครอง และ อปท.ในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่

S 37773814

อ่านข่าวเพิ่มเติม