ดูหนังออนไลน์
PR News

‘เครือซีพี-ซีพีเอฟ’ ทั่วโลก ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในประเทศไทย และกิจการในต่างประเทศทั่วโลก ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมใจกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชลมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 4 ปี 

ผู้บริหาร และพนักงาน ซีพีเอฟ ต่างรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต

แยด

ซีพีเอฟทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และที่อยู่ในต่างประเทศทุกประเทศ มีความตั้งใจร่วมกันแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดี จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศล และจัดกิจกรรมน้อมรำลึก

เริ่มจากที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและพนักงานเครือซีพี และซีพีเอฟ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศล ซึ่งจัดขึ้นที่อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ สีลม และเป็นหนึ่งในภาคเอกชน ที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของไทย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร 89 รูป พร้อมกับร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ท้องสนามหลวง

CPF Bangkok

ในส่วนสถานประกอบการในภูมิภาคต่างๆ อาทิ โรงงานอาหารสัตว์ บางนา กม.21 โรงงานอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง ได้เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์

สำหรับกิจการซีพีเอฟในประเทศต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหาร และพนักงานทั้งคนไทย และต่างชาติ ได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน โดย ซีพี เวียดนาม กิจการในประเทศเวียดนาม ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม จัดพิธีทำบุญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 8 รูป ที่วัดนาคาราม (Buu Long Temple) ในนครโฮจิมินห์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานพร้อมใจเข้าร่วมพิธีกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเวียดนาม

ซีพีเอฟ อินเดีย

ซีพี ลาว 2

ซีพี ฟิลิปปินส์

ส่วนที่ประเทศกัมพูชา คณะผู้บริหารและพนักงานชาวไทยและชาวกัมพูชา ของซีพี กัมพูชา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล และร่วมน้อมรำลึก พร้อมกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในกัมพูชา ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ

ขณะที่ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ โดย ธุรกิจสัตว์บกจัดพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ในกรุงมะนิลา ด้านธุรกิจสัตว์น้ำ ของซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล โดยนำผู้บริหารและพนักงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในจังหวัดบาตาอาน ประเทศฟิลิปปินส์

ซีพี ลาว 1

ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ Bataan

ซีพี ฟิลิปปินส์ 2

นอกจากนี้ กิจการซีพีเอฟ ในประเทศอื่นๆ ทั้ง อินเดีย ลาว มาเลเซีย และตุรกี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ของแต่ละประเทศ โดยผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต่างสวมเสื้อโทนสีเหลือง ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

นับเป็นการแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงความจงรักภักดีของชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่ง และจารึกในใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม