ดูหนังออนไลน์
PR News

‘น่าน แซนด์บอกซ์’ จัดชิงรางวัล 1 ล้านบาท คิดคำเรียกชื่อไทย ‘Climate Change’

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ จัดทำโครงการ “Words Change the World” หรือ “คำพูดเปลี่ยนโลก”  ชวนคนไทยหันมาเรียนรู้ สนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรือ Climate Change  ด้วยการจัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ  “Climate Change” เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย พร้อมอธิบายที่มา และแนวคิดของคำเรียกชื่อ

“คำพูดเปลี่ยนโลก” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ให้คนไทย ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ที่มีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อโลก และทุกคน ผ่านกิจกรรมที่ทำให้เกิดการค้นคว้า หาข้อมูล ร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง

Words change the World

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมต้องเป็นคนไทย มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563 สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบออนไลน์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อส่งทางไปรษณีย์ และมีกำหนดประกาศผลในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

แต่ละบุคคล สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ www.reanrooclimatechange.com

ผู้ชนะเลิศจะได้เงินรางวัล 1 ล้านบาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยรวม 19 รางวัล จะได้รับเงิน และของรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท

โครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” เป็นหนึ่งในโครงการที่ถ่ายทอดเจตนารมณ์ และต้องการสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายของ ”โครงการน่านแซนด์บอกซ์” ในความพยายามแก้ไขปัญหา Climate Change ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีป่าต้นน้ำที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเป็นการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม