PR News

ไอคอนสยาม จัดมหัศจรรย์งานบุญเข้าพรรษา ‘ไหว้พระสุขใจ หล่อเทียนไทยให้เรืองรอง’


“ไอคอนสยาม ไหว้พระสุขใจ หล่อเทียนไทยให้เรืองรอง” มหัศจรรย์งานบุญครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันเข้าพรรษา

ไหว้พระสุขใจ เหล่าพุทธสานิกชนร่วมสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกราบสักการะขอพรพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ จาก 4 ภาคของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเองและครอบครัว ในงาน “ไอคอนสยาม ไหว้พระสุขใจ หล่อเทียนไทยให้เรืองรอง” มหัศจรรย์งานบุญครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดกา 1

บรรยากาศพุทธศาสนิกชน ร่วมไหว้พระ ขอพรสิ่ง

ภายในงานพบกับกิจกรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย และร่วมสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ,กราบสักการะขอพรพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ 4 องค์ จาก 4 ภาคของไทย “ศูนย์รวมแห่งศรัทธา” ได้แก่ หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา  พระพุทธสิหิงค์ (องค์จำลอง) จังหวัดนครศรีธรรมราช พระเชียงแสน จังหวัดเชียงใหม่ และหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

buddha

พร้อมชมประติมากรรมต้นเทียนสุดตระการตา “เทียนส่องธรรมนำปัญญา” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวปฐมเทศนา จากผลงานศิลปินดีเด่นด้านการทำต้นเทียน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

buu

ต้นเทียนพรรษา ส่องธรรมนำปัญญา 1