PR News

‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์’ จับมือ ‘กองบิน 41 กองทัพอากาศ’ เยียวยาภัยหนาวเชียงใหม่


นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 กองทัพอากาศ และ จันทร์ติ๊บ กันติ๊บ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นตัวแทนมอบกระเป๋ายังชีพ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และผ้าห่มกันหนาวกองทัพอากาศ ให้กับนักเรียนและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ทั้งยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ในเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างเชียงใหม่และเชียงราย หมู่บ้านโป่งกุ่ม หมู่ 4 และหมู่ 6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจิตอาสา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และทีมทหารกองทัพอากาศ ร่วมส่งมอบ เมื่อเร็วๆนี้

kim