ดูหนังออนไลน์
PR News

‘ซีพีเอฟ’ คว้ารางวัลบริษัทสุดโดดเด่นกลุ่มธุรกิจเกษตรไทย เวทีเอเชียมันนี

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (กลาง) ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  (ซีพีเอฟ) รับรางวัลบริษัทที่มีความโดดเด่นที่สุด ในกลุ่มธุรกิจการเกษตรของไทย (The Most Outstanding Company in Thailand – Agriculture Sector)  จาก Asiamoney Asia’s Outstanding Companies Poll 2019  บนเวที The Asiamoney Awards  ซึ่งจัดขึ้นโดย Asiamoney นิตยสารชั้นนำด้านการเงินและการลงทุน ส่วนหนึ่งของ Euromoney Institutional Investor กลุ่มสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจระดับโลก ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท ประเทศสิงคโปร์

รางวัลดังกล่าว เป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับ และนักการธนาคาร กว่า 800 คน ที่ลงคะแนนให้การยอมรับบริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่นที่สุดในเอเชียในแต่ละประเทศและภาคธุรกิจ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาวัดจากผลการดำเนินงาน คณะผู้บริหาร กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม