PR News

ซีพี ออลล์-ซีพี รีเทลลิงค์ จุดประกายฝันผู้พิการ สร้างอาชีพด้วยกาแฟ

ซีพี ออลล์-ซีพี รีเทลลิงค์ จุดประกายฝันผู้พิการ สร้างอาชีพด้วยกาแฟ กาแฟสร้างสุขสร้างโอกาส ครั้งที่ 3 ช่วยให้ผู้พิการทางสติปัญญาพึ่งพาตนเองได้

บริษัท บมจ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  จัดโครงการ “กาแฟสร้างสุขสร้างโอกาส” ครั้งที่ 3 มุ่งส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางสติปัญญา โดยจัดอบรมความรู้ด้านการชงกาแฟ ทักษะการชงกาแฟ การบริการลูกค้า และการบริหารจัดการร้านกาแฟให้แก่สมาชิกชมรมฯ

พร้อมมอบเครื่องชงและเครื่องบดเมล็ดกาแฟให้แก่ชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการทางสติปัญญามีอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเอง

ซีพี ออลล์

กาแฟสร้างสุขสร้างโอกาส 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้นายประสิทธิ์  ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องชงและเครื่องบดเมล็ดกาแฟ ให้กับนางสาวนภารัตน์ รุ่งเรือง ประธานชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของชมรมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า CP ALL มุ่งมั่นส่งเสริมโอกาสและสร้างอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โครงการกาแฟสร้างสุขสร้างโอกาสเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางบริษัทตั้งใจให้ผู้พิการทางสติปัญญา ได้มีทักษะอาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืนของ CP ALL ในเรื่องของ 4 สร้าง นั่นคือสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง

โดยครั้งนี้ CP ALL ได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ซีพี รีเทลลิงค์ ในการต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเปราะบาง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้กาแฟสายพันธุ์ต่าง ๆ การเลือกทำเล การคำนวณต้นทุน การใช้เครื่องชงกาแฟ รวมถึงการฝึกปฏิบัติ  ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้

ซึ่งสมาชิกชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนนทบุรี ที่เข้าร่วมโครงการต่างรู้สึกขอบคุณและดีใจที่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

ซีพี ออลล์

ช่วยให้ผู้พิการทางสติปัญญาพึ่งพาตนเองได้

โครงการกาแฟสร้างสุขสร้างโอกาส เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2566 ตามปณิธาน “Giving & Sharing” ที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของ CP ALL และซีพี รีเทลลิงค์ ในการสร้างโอกาสและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้พิการทางสติปัญญามีความมั่นใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกันอุดหนุนกาแฟ เครื่องดื่มชง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนนทบุรี ในวัน-เวลา ราชการ ณ คีออสก์ฯ บริเวณลานจอดรถ สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

This slideshow requires JavaScript.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

 

Avatar photo