PR News

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินให้สภากาชาดไทย ในโครงการ ‘เมืองไทยปันความสุข’

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงิน 8 ล้านบาทให้สภากาชาดไทย ในโครงการ “เมืองไทยปันความสุข”  โดยจัดกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน MTL Fit และ กิจกรรมร่วมกับลูกค้าสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ ผ่านทาง MTL Fit” แอปพลิเคชันด้านสุขภาพที่ช่วยให้คุณเข้าใจสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้น และ “เมืองไทยสไมล์คลับ” ที่ได้ประกาศเชิญชวนคนไทยร่วมแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนให้กับสังคมไปพร้อมกัน ผ่านโครงการ “เมืองไทยปันความสุข”

เพื่อการจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มูลค่า 8 ล้านบาท มอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการเพิ่มศักยภาพการจัดหน่วยเคลื่อนที่และได้รับโลหิตบริจาคเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอและปลอดภัย

เมืองไทยประกันชีวิต

โครงการเมืองไทยปันความสุข

ทั้งนี้ ในกิจกรรมของโครงการ “เมืองไทยปันความสุข” ประกอบด้วย การร่วมสะสมก้าวเดินผ่าน แอปพลิเคชัน MTL Fit สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน  200 ก้าวเดิน มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท (สูงสุด 7,500,000 บาท) หรือ กิจกรรมของสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ด้วยการบริจาคคะแนนสะสม Smile Point  5 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 25 บาท (สูงสุด 500,000 บาท) โดยได้กำหนดระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด)

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะสมก้าวเดินผ่าน MTL Fit  เป็นจำนวนรวมกว่า 5,800 คน และก้าวเดินสะสมร่วมกว่า 3,900 ล้านก้าว และสำหรับสมาชิกเมืองไทย สไมล์คลับที่ร่วมบริจาคคะแนนสะสมผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click เป็นคะแนนรวม 100,000 คะแนน คิดเป็นเงิน 500,000 บาท นับเป็นความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ  ประชาชนทั่วไปและลูกค้าสมาชิกเมืองไทยไมล์คลับ ที่ทำให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

มอบเงินให้สภากาชาดไทย จัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

ในโอกาสนี้บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจากโครงการ “เมืองไทยปันความสุข” ให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อการจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท มอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โดยได้รับเกียรติจาก นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

เมืองไทยประกันชีวิต ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมสะสมก้าวผ่านแอปพลิเคชัน MTL Fit  อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนขอขอบคุณสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับทุกท่านเช่นกันที่ร่วมบริจาคคะแนนสะสมเพื่อนำมาบริจาคเป็นเงินในครั้งนี้

“บริษัทฯ มีความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับประชาชนและลูกค้าของบริษัทฯ ในการตอบแทนสังคมอีกครั้ง โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อผู้เอาประกันของเรา และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมไทยในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องต่อไป” นายสาระ กล่าวสรุป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo