PR News

‘อรรถพล’ ส่งต่อภารกิจ CEO แก่ ‘คงกระพัน’ ขับเคลื่อน ปตท. สู่ความยั่งยืน

“อรรถพล” ส่งต่อภารกิจ CEO แก่ “ดร.คงกระพัน” ขับเคลื่อน ปตท. สู่ความยั่งยืน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งต่อภารกิจ CEO ให้กับ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

โดย ดร.คงกระพัน จะสานต่อการขับเคลื่อน ปตท. ให้เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ผ่านการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ สร้างเสถียรภาพทางพลังงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

คงกระพัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight