PR News

‘Save the Children’ ลดการพิการทางสมองในเด็ก


ครบรอบ 100 ปี Save the Children องค์การช่วยเหลือเด็ก ผู้นำในการดำเนินงานเพื่อสิทธิเด็กทั่วโลก จัดงาน ‘Road Safety Zone for Kids ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกันน็อก’ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และพิการทางสมองในเด็กที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ รวมถึงกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ความสูญเสียเหล่านี้สามารถป้องกันได้ ด้วยการที่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงพลังให้เด็กที่เดินทางด้วยการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการให้ความรู้เรื่องความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย การสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก และการนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 7 เปอร์เซ็นต์ “เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก” ในโรงเรียนกว่า 500 โรงเรียน ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาร่วมเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนและการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องผ่านกิจกรรมสนุกๆ ภายในงาน พร้อมร่วมพูดคุยถึงความสำคัญของหมวกนิรภัย กับสาวสวยดีกรีรองนางสาวไทย ‘ปูเน่-อนัญญาลัลน์ วัฒนะนุพงษ์’ อีกหนึ่งพลังในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางถนน ให้เด็กเดินทางไปกลับอย่างปลอดภัย เพียงเริ่มต้นสวมใส่หมวกกันน็อกให้เด็กๆทุกครั้งก่อนเดินทาง!

AW Save the children

แล้วพบกันในงาน ในวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ ‘Road Safety Zone for Kids ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกันน็อก’ ได้ที่ https://www.facebook.com/SaveTheChildrenThailand/