Social

รถไฟฯ แจงภาพอาคาร ‘สถานีรถไฟอุบลราชธานี’ ว่อนเน็ต เป็นภาพเก่า ล่าสุดออกแบบใหม่แล้ว

การรถไฟฯ ชี้แจงภาพอาคารสถานีรถไฟอุบลราชธานีแพร่โซเชียล เป็นภาพเก่า ล่าสุดออกแบบใหม่แล้ว ยึดอัตลักษณ์สวยงาม ทันสมัย 

จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ ได้นำเสนอรูปภาพสถานีรถไฟอุบลราชธานี ในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี โดยระบุว่าเป็นการออกแบบที่ไม่ทันสมัยนั้น

สถานีใหม่

ล่าสุด ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า ภาพสถานีอุบลราชธานี ในโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ที่สื่อออนไลน์ได้นำไปเผยแพร่นั้น เป็นภาพเก่า ซึ่ง รฟท. ได้จัดทำขึ้นในช่วงจัดทำร่างแบบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยขณะนั้นยังเป็นภาพมุมมองสามมิติ ไม่ได้ลงรายละเอียด ด้านสถาปัตยกรรมของอาคารสถานี

ต่อมา รฟท. ได้ดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสถานีขึ้นใหม่ โดยเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ซึ่งเมื่อมีการปรับแบบแล้ว ทำให้แบบการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารสถานีอุบลราชธานี มีความทันสมัยและคงอัตลักษณ์ประจำจังหวัดที่สวยงาม คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่า โดยจัดทำแบบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2559

สถานีเก่า

ทั้งนี้ รฟท. ให้ความสำคัญกับการจัดทำแบบสถานีอุบลราชธานีอย่างมาก เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรถไฟทางคู่ และเป็นสถานีขนาดใหญ่ ที่ถูกกำหนดให้อยู่ที่ระดับดิน เนื่องจากเป็นสถานีปลายทาง และเป็นย่านสำหรับการจัดขบวนรถและซ่อมบำรุง โดยดำเนินการ 2 ส่วน คือ การปรับปรุงอาคารสถานีเดิม และการก่อสร้างอาคารสถานีใหม่

สำหรับ อาคารสถานีเดิม ที่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด ไม่เพียงพอรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น จากการก่อสร้างเป็นทางคู่ในอนาคต แต่ด้วยสภาพอาคารสถานีที่ยังมีความสมบูรณ์แข็งแรง และมีรูปแบบที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ รฟท. จึงกำหนดใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ส่วนงานของ รฟท.

สถานีใหม่1

ส่วน อาคารแห่งใหม่ ได้ออกแบบก่อสร้างให้อยู่ด้านข้างอาคารสถานีเดิม โดยสร้างเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีลิฟต์และบันไดเลื่อน เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ประกอบด้วย

  • ชั้น 1 เป็นพื้นที่ขายตั๋ว ห้องน้ำ ร้านค้า ห้องประชุม ห้องปฐมพยาบาล พื้นที่พักคอย
  • ชั้น 2 เป็นพื้นที่พักคอย ห้องน้ำ ห้องพักคอยสำหรับ VIP
  • ชั้น 3 เป็นทางเดินเชื่อมออกไปยังสะพานลอย เชื่อมชานชาลา

ด้านการออกแบบอาคารส่วนเพิ่มเติม ยังได้นำดอกบัว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบทางเข้าอาคารด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม