Social

กฎใหม่! ผู้โดยสารไม่ใส่ ‘หน้ากากอนามัย’ ห้ามเข้าสถานีขนส่ง ขึ้นรถทัวร์ 

“บขส.” ออกมาตรการใหม่ ผู้โดยสารไม่ใส่ “หน้ากากอนามัย” ห้ามเข้าสถานีขนส่ง ขึ้นรถทัวร์ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (26 มี.ค.) ป้องกันไวรัสโควิด-19

S 3547165

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดเผยว่า บขส. ได้ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้โดยสาร ให้เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสถานีขนส่งตามมาตรการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

  • ผู้ปฏิบัติงานภายในสถานีขนส่ง ได้แก่ พนักงาน บขส. และรถร่วมให้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
  • ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในสถานีขนส่งทุกคน และขณะอยู่บนรถ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
  • ผู้โดยสารต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณประตูทางเข้าทุกครั้ง หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซสเซียส ไม่อนุญาตให้เดินทาง
  • ผู้โดยสารจะต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

“วันนี้ (25 มี.ค.) บขส. ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ก่อนจะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังในวันพรุ่งนี้ (26 มี.ค.) โดยผู้โดยสารที่ไม่มีหน้ากากอนามัยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในสถานีและขึ้นรถอย่างเด็ดขาด” นายจิรศักดิ์กล่าว

S 17752068

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถหาหน้ากากอนามัยได้นั้น เบื้องต้น บขส. จะพยายามหาหน้ากากอนามัยราคาถูกมาจำหน่ายภายในสถานีขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร จำหน่าย 1 ชิ้นต่อ 1 คน และจะจำหน่ายให้ผู้ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยเท่านั้น

ด้านปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสาร (รถทัวร์) เดินทางออกจากกรุงเทพฯ มีจำนวนลดลง เมื่อวานนี้ (24 มี.ค.) จำนวนผู้โดยสารรวมอยู่ที่ 3 หมื่นคนและคาดว่าหลังจากนี้จะลดลงอีก