ดูหนังออนไลน์
Social

เริ่มพรุ่งนี้! ผู้โดยสาร ‘รถไฟ-รถไฟฟ้า’ ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย

“กรมรางฯ” ออกประกาศ ผู้โดยสาร “รถไฟ-รถไฟฟ้า” ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย โดยอำนวยสะดวกตั้งโต๊ะขายแบบผ้า ราคา 10-35 บาทต่อชิ้นที่สถานี พร้อมกำชับมาตรการเว้นระยะห่าง 2 เมตร

S 1523903

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (25 มี.ค.) เป็นต้นไป กรมรางฯ จะเริ่มบังคับใช้ประกาศเรื่อง “ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง ฉบับที่ 2” ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางทุกระบบ ทั้งรถไฟฟ้าและรถไฟจะต้องดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารตามขั้นตอนดังนี้อย่างเคร่งครัด คือ

  1. แจ้งประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทางราง ทั้งภายในสถานีและภายในขบวนรถ และกำกับการดำเนินงาน รวมทั้งชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นแก่ประชาชน
  2. ให้ผู้บริการใช้มาตรการระยะห่างทางสังคมมาปรับใช้การบริหารจัดการภายในสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้า เช่น เว้นระยะห่างจากบุคคลอย่างน้อย 2 เมตรเพื่อรับบริการตามความเหมาะสม
  3. ให้ผู้บริการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันสำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการภายในสถานีรถไฟรถไฟฟ้าที่ต้องพบเจอคนจำนวนมาก
  4. ให้ผู้บริการจัดให้มีจุดบริการหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระบบ
  5. ผู้ให้บริการดำเนินการเพิ่มจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการทุกสถานี โดยเร่งจัดให้มีเครื่องมือสำหรับตรวจอุณหภูมิให้เพียงพอ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางให้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วย โดยหากตรวจพบผู้โดยสารมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรอง ขอให้ผู้บริการดำเนินการสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ พร้อมดำเนินการติดต่อหน่วยสาธารณสุขดำเนินการทำขั้นตอนต่อไป

3ba3678f be5d 40db 8e88 4bcc993b762f

นายสรพงศ์ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว ผู้ให้บริการระบบรางจะนำหน้ากากอนามัยแบบผ้ามาจำหน่ายหน้าสถานี ในราคาระหว่าง 10- 35 บาทต่อชิ้น แตกต่างกันตามคุณภาพ โดยจะนำร่องให้มีจุดจำหน่ายภายในสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า ดังนี้

  • รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สยาม หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และพญาไท เริ่มจำหน่ายวันพรุ่งนี้
  • รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ภายใต้การดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เริ่มจำหน่ายที่สถานี 3 สถานี ได้แก่ สีลม จตุจักร และเพชรบุรี ตั้งแต่วันนี้ และเพิ่มอีก 2 สถานี ได้แก่ พระราม 9 และศูนย์ราชการนนทบุรี เริ่มจำหน่ายวันพรุ่งนี้
  • รถไฟฟ้าสายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้การดูแลของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เริ่มที่สถานี 3 แห่ง ได้แก่ พญาไท มักกะสัน และลาดกระบัง วันพรุ่งนี้
  • รถไฟภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เริ่มจำหน่ายที่สถานีหัวลำโพง ตั้งแต่วันนี้

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินกา 1