Social

‘สุวรรณภูมิ’ เปิด ‘ห้องพัก’ รับมาตรการคัดกรองเข้มข้น ด้านผู้โดยสารวูบ 62%

“สุวรรณภูมิ” เปิดห้องพักรับมาตรการคัดกรองเข้มข้น ใครอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาฯ ต้องถูกกักตัวส่งตรวจ “โควิด” ด้านปริมาณผู้โดยสารวูบหนัก 62% เหลือ 4.4 หมื่นคนต่อวัน

สุวรรณภูมิ ไวรัส63632

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC) เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำวันนี้ (21 มี.ค.) ว่า เพื่อให้การอำนวยความสะดวกผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้จัดพื้นที่จำนวน 3 จุด เป็นจุดให้บริการผู้โดยสารที่จะทำการดาวโหลดแอปพลิเคชั่น AOT Airports ได้แก่

  • บริเวณหน้า Gate D8
  • บริเวณตรงข้ามทางขึ้น Bus Gate D5
  • บริเวณชั้น 2 ตรงจุดตัดฝั่งตะวันออก

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดให้มีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำผู้โดยสารในการดาวโหลดแอปพลิเคชั่นให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะมีความกว้างขวางกว่าเดิม ช่วยลดความคับคั่งและความหนาเแน่นในการเข้าคิวก่อนเข้าจุดตรวจหนังสือเดินทาง และถือเป็นการร่วมสนับสนุนการลดความเสี่ยงโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social  Distancing) อีกด้วย

และตามที่ กพท. ได้ออกประกาศเรื่องเเนวปฎิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศ (สายการบิน) ที่ทำการบินมายังประเทศไทย โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเวลา 00.01 น. ของวันพรุ่งนี้ (22 มี.ค.) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากทุกประเทศทั่วโลกต้องถูกคัดกรองอย่างเข้มข้นตั้งแต่สถานีต้นทาง และเมื่อถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะต้องถูกคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิอย่างละเอียด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้มีแผนการรองรับโดยการจัดเตรียมห้องพัก (Holdroom) ของ Gate D3 และ D4  ไว้เป็นพื้นที่รองรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศที่ผ่านจุดคัดกรองแล้วตรวจพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ซึ่งจะต้องนำมาแยกตัวกักไว้ต่างหาก ก่อนจะนำส่งไปตรวจตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะแบ่งเป็นห้องของผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งห้องดังกล่าวจะเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่เเวลา 08.30 น. วันนี้ (21 มี.ค.) เป็นต้นไป

S 25542730

ผู้โดยสารวูบ 62%

สำหรับปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา 00.00-23.59 น. วานนี้ (21 มี.ค.) มีรายละเอียดดังนี้ จำนวนเที่ยวบินมีทั้งสิ้น 621 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 397 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 200 เที่ยวบิน และขาเข้าจำนวน 197 เที่ยวบิน ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศมีจำนวน 224 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 112 เที่ยวบินและขาเข้าจำนวน 112 เที่ยวบิน

จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีจำนวนทั้งสิ้น 44,697 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 25,261 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน 16,472 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 8,789 คน ส่วนผู้โดยสารภายในประเทศจำนวน 19,436 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออกจำนวน 8,072 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 11,364 คน

เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีจำนวนเที่ยวบินลดลง 42.2% และจำนวนผู้โดยสารลดลง 62.5%

การบิน ๑๙๐๓๐๑ 0024

ผู้โดยสารเกาหลี 433 คน

รายงานข่าวจาก EOC เปิดเผยต่อว่า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 8,789 คน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI ต้องนำส่งโรงพยาบาล จำนวน 1 คน และตรวจพบผู้โดยสารทั่วไปมีไข้ 1 คน จึงได้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจรอผลแล็บต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวานมีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 เที่ยวบิน ได้แก่ สายการบินไทย 1 เที่ยวบินและโคเรียนแอร์ 2 เที่ยวบิน มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 433 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 218 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 127 คนและตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI

นอกจากนี้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ยังได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาออก จำนวนทั้งสิ้น 16,472 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI รวมถึงได้มีการเก็บตัวอย่างบุคลากรใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งตรวจจำนวน 5 คน โดยอยู่ในระหว่างรอผลแล็บ