Social

‘สุวรรณภูมิ’ วัดอุณหภูมิตั้งแต่หน้าประตู พบเกิน 37.5 องศาฯ ไม่ให้เข้าเทอร์มินอล

“สุวรรณภูมิ” ยกระดับคัดกรองผู้ใช้บริการตั้งแต่หน้าประมูล หากวัดอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาฯ ไม่ให้เข้าเทอร์มินอล กรณีเป็นผู้โดยสารต้องให้แพทย์ตัดสินใจเรื่องขึ้นเครื่อง

IMG 9867

รายงานข่าวจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยได้มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสารทุกชั้น เพื่อคัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารทุกคน ทั้งผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ผู้ที่มารับ – ส่ง และผู้ปฏิบัติงาน (Terminal Screening) ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันนี้ (18 มี.ค.) และเพื่อให้การคัดกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงปิดประตูเข้า – ออก อาคารผู้โดยสารบางส่วน และกำหนดให้มีจุดคัดกรอง ณ ประตูเข้า – ออกที่เปิดใช้งาน ดังนี้

  • พื้นที่ชั้นใต้ดิน B1 กำหนดทางเข้าและออกอย่างละ 1 ช่องทาง
  • พื้นที่ชั้น 1 เปิดใช้งานประตูหมายเลข 3 และ 8
  • พื้นที่ชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า เปิดใช้งานประตูหมายเลข 5 เฉพาะการผ่านเข้า และเปิดการใช้งานประตูหมายเลข 3, 4, 6, 7 , 8 และ 10 สำหรับการผ่านออกเท่านั้น
  • พื้นที่ชั้น 3 ยังคงเปิดใช้งานช่องทางเชื่อมอาคารจอดรถยนต์ ประตู หมายเลข 3 และ 8 ตามเดิม
  • ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เปิดใช้งานประตูหมายเลข 2, 4, 7 และ 9
การบิน ๑๙๐๒๒๕ 0039
                                                               แฟ้มภาพ

กรณีตรวจพบผู้โดยสารมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้พักรอ 3 – 5 นาที ก่อนตรวจซ้ำ ซึ่งหากตรวจซ้ำ 2 ครั้งยังพบอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคาร และประสานสายการบินที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งไว้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่แพทย์ร่วมกันประเมินอาการ เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ ส่วนในกรณีที่ไม่ใช่ผู้โดยสาร อาทิ ผู้ใช้บริการ ผู้ที่มารับ – ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ หากตรวจวัดแล้วพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคาร

ทั้งนี้ กระบวนการหรือขั้นตอนคัดกรองดังกล่าวอาจกระทบกับเวลาหรือเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาสนามบิน เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้