Royal News

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ หน่วยราชการในพระองค์ เชิญแจกันดอกไม้ พิธีถวายความอาลัย ควีนเอลิซาเบธที่ 2

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญแจกันดอกไม้ไปในพิธีถวายความอาลัย ในการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร 

วันนี้ (19 ก.ย.) ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ทำพิธีถวายความอาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

694489

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานเชิญแจกันดอกไม้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญแจกันดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ เชิญแจกันดอกไม้ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ไปในพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมวางดอกไม้ถวายความอาลัย

S 14082131

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง จะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2565 เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในฐานะที่ประเทศไทย และสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นมาช้านาน

S 14082135

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความลายพระราชหัตถ์ แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ ในการที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต

S 14082139

พร้อมกันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงลงพระนามาภิไธย ถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้ ไปถวายความอาลัยด้วยแล้ว

S 14082140

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo