Royal News

เฝ้าฯ รับเสด็จ ‘ในหลวง-พระราชินี’ วางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9

บรรยากาศ ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.

S 18653257 scaled e1638694111167

S 18653301 scaled e1638694767315

S 18653262 scaled e1638694141514

S 18653255 scaled e1638694098235

S 18653268 scaled e1638694160677

S 18653260 scaled e1638694152326

7104 e1638694036994

S 18653298 1 scaled e1638694696744

S 18653304 scaled e1638694708616

7099 e1638694021811

S 18653252 scaled e1638694084808

7120 e1638694062172

7131 e1638694078572

S 18653241 scaled e1638694491431

S 18653240 scaled e1638694484250

S 18653222 scaled e1638694463815

S 18653221 scaled e1638694476495

อ่านข่าวเพิ่มเติม  

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight