Royal News

น้ำพระราชหฤทัย ‘ในหลวง’ ห่วงใยปวงประชา ร่วมสู้วิกฤติโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของประเทศไทย นับเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร.10 4

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงแต่งตั้งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสยามมกุฎราชกุมารในปี 2515 เวลานั้นมีพระชนม์ 20 พรรษา ครั้นพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 มีการคาดการณ์ว่า พระองค์จะทรงขึ้นครองราชย์สืบต่อทันที แต่ทรงผัดผ่อนไปก่อน เพื่อให้เวลาผู้คนไว้อาลัยพระราชบิดา

กระทั่งวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จึงทรงรับการอัญเชิญขึ้นครองราชย์ และทรงจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชบิดาในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์จัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 แต่รัฐบาลไทยให้นับรัชสมัยของพระองค์ย้อนหลังไปถึงวันสวรรคตของพระราชบิดา เนื่องด้วยพระชนม์ 64 พรรษาในเวลานั้น พระองค์จึงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระชนม์สูงที่สุดในวันครองราชย์

นับตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่ประเทศไทย ต้องเผชิญกับการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม

193922220 335847144571927 487033341564395193 n

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างใกล้ชิด ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงมีพระราชดำริให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมผู้เชี่ยวชาญ สร้างห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ เพื่อออกไปตรวจวิเคราะห์ผลนอกโรงพยาบาล หรือหน่วยงานได้

เมื่อดำเนินการสำเร็จลุล่วง จึงได้มีการพระราชทาน “รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย” และ “รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ” ต้นแบบ ใช้ปฏิบัติงานควบคู่กัน เพื่อค้นหาเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ทราบผลที่รวดเร็ว เพื่อให้ปวงชนรอดพ้นจากโรคโควิด-19

224949070 364538305036645 4817493149378688561 n

นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระบรมราโชบาย ในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุม และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ในการนี้ พระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์นี้คลี่คลายโดยเร็ว ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขอีกครั้ง

494267

พระองค์พระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รวมทั้งสิ้น 36 คัน รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 5 คัน รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 คัน รวมทั้งรถต่อพ่วงชีวนิรภัย จำนวน 6 คัน เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

พระราชทานทรัพย์เพื่อสมทบทุน และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

  • พระราชทานทรัพย์ จำนวน 100,000,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
  • พระราชทานทรัพย์ จำนวน 2,407,144,487.59 บาท แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และสถานพยาบาล 27 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • พระราชทานทรัพย์ จำนวน 345,000,000 บาท แก่เรือนจำ ทัณฑสภาน และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ ๔๔ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตน ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ในหลวง3

อาหารพระราชทานนั้น มีบางส่วนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบอาหารพระราชทานด้วยพระองค์เอง ซึ่งล้วนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยที่ช่วยบำรุงร่างกาย และต่อต้านโรคโควิด 19 ได้แก่ กระชาย เป็นส่วนประกอบสำคัญในการประกอบอาหาร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

64VK169 41 311 1110x740 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo