ดูหนังออนไลน์
Royal News

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงฉลองพระมาลาใบใหญ่สีม่วง ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวาย

เฟซบุ๊กเพจ “เรารัก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร” เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงฉลองพระมาลาขนาดใหญ่ สีม่วง โดยระบุว่า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉลองพระมาลาใบใหญ่สีม่วง ที่มีประชาชนนำมาทูลเกล้าฯถวาย

พร้อมทั้ง ทรงมีรับสั่งให้นำหมวกสาน เข้าเป็นสินค้าในร้านภูฟ้า นับเป็นพระกรุณาหาที่สุดมิได้

ครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันอังคารที่  22 มิถุนายน 2564

203291835 335937127898880 3538021303032547073 n

202806998 335937017898891 7199607495722615807 n

202402415 335937071232219 3876899815413268737 n

ทั้งนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายนที่ผ่านมา

โดยเสด็จไปติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นอกจากนี้ ยังเสด็จไปทอดพระเนตรการส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์น่าน 59 ติดตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ณ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน 59 บ้านถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และ ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

200955634 333696821456244 7342895047124599532 n

201672356 333696744789585 5580359991036964272 n

202112019 333699178122675 6584309147160968626 n

202524129 335947707897822 8489108733269148347 n

203123688 335947761231150 983576483231976712 n

203313430 335947594564500 3686868658678126297 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม