ดูหนังออนไลน์
Royal News

‘สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง’ พระราชทาน ชุด PAPR 76 จังหวัด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทาน ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ ให้แก่ โรงพยาบาลประจำจังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 456 ชุด

วันนี้ (11 มิ.ย.) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) รุ่น Easy Clean ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัด ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 76 จังหวัด จังหวัดละ 6 ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 456 ชุด เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ ให้เกิดความปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเห็นถึงความสำคัญ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดดังกล่าว เนื่องจาก ขณะนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 บางส่วน ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด หรือ เข้ารับการตรวจพิเศษด้วยโรคอื่น ๆ หรือ คลอดบุตร บุคลากรด้านการแพทย์ จึงจำเป็นต้องมีชุดป้องกันการติดเชื้อที่มีมาตรฐาน เพื่อใช้ประจำในห้องผ่าตัด

ในการนี้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

อ่านข่าวเพิ่มเติม