ดูหนังออนไลน์
Royal News

‘ในหลวง’ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อยา ‘ฟาวิพิราเวียร์’ ให้ ‘ผู้ต้องขังติดโควิด’

“ในหลวง” พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ 200,000 เม็ด พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน

วันนี้ (1 มิ.ย.)  ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอายุตม์ สินธพพันธ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 200,000 เม็ด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมในพิธี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ในเรือนจำ และทัณฑสถานหลายแห่ง  ที่มีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก กรมราชทัณฑ์จึงมีความจำเป็นต้องจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อไวรัส สำหรับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ

โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหนัก จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ พร้อมทั้งใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ประกอบในการรักษาพยาบาล เพื่อลดอัตราการสูญเสียและอาการรุนแรงของโรค

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 200,000 เม็ด พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในเรือนจำ และทัณฑสถานต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนยา ในการรักษาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

การได้รับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่กรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม