ดูหนังออนไลน์
Royal News

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ทรงจุดเทียนรุ่ง พระราชพิธีวิสาขบูชา

วันนี้ (26 พ.ค.)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศเทียนรุ่ง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ถวายพระอารามหลวง จำนวน 6 พระอาราม  ได้แก่

  • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • วัดบวรนิเวศวิหาร
  • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  • วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
  • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  • วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านข่าวเพิ่มเติม