ดูหนังออนไลน์
Royal News

‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จออกพร้อม ‘เจ้าคุณพระสินีนาฏ’ โปรดเกล้าฯ องคมนตรีใหม่ ถวายสัตย์

วันนี้ (25 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง จำนวน 6 พระอาราม ได้แก่

 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • วัดบวรนิเวศวิหาร
 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 • วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง จำนวน 7 พระอาราม ได้แก่

 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • วัดบวรนิเวศวิหาร
 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 • วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าประจำปี 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม