ดูหนังออนไลน์
Royal News

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ แก่ 3 รพ.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง hi flow nasal cannula (HFNC) NeoHif – i7 และ เครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ พระราชทานแก่ 3 โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง hi flow nasal cannula (HFNC) NeoHif – i7 จำนวน 10 เครื่อง
  • โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง hi flow nasal cannula (HFNC) NeoHif – i7 จำนวน 10 เครื่อง
  • โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน

เพื่อนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19  โดย เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง สำหรับช่วยรักษาผู้ป่วย ที่มีปัญหาระบบการหายใจ ซึ่งมีเพิ่มขึ้นจำนวนมากในขณะนี้ และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจรักษา สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ ทำให้การวินิจฉัยของแพทย์ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยลดการอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ในพิธีการมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานเหล่านี้ ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม