ดูหนังออนไลน์
Royal News

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง’ แก่ ‘รพ.ภูมิพล-กทม.’

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหา “เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง” ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพล  และกรุงเทพมหานคร เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกร ที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง hi flow nasal cannula ( HFNC) NeoHif – i7 จำนวน 10 เครื่อง พระราชทานแก่ โรงพยาบาลภูมิพล กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ เพื่อนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีปัญหาระบบการหายใจเพิ่มขึ้นจำนวนมากในขณะนี้

โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะแพทย์  เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง hi flow nasal cannula ( HFNC) NeoHif – i7 จำนวน 33 เครื่อง พระราชทานแก่ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีปัญหาระบบการหายใจ เพิ่มขึ้นจำนวนมากในขณะนี้

โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม