ดูหนังออนไลน์
Royal News

‘ในหลวง’ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะทูตเฝ้าฯ โอกาสจะพ้นจากหน้าที่

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ โอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ 

วันนี้ (26 เม.ย.) เวลา 18.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้

นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน  เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายสกอตต์ เคลลี ฉาง  คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

จากนั้น นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม