Royal News

‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเจิม ‘เรือหลวงช้าง’

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้าง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (18 พ.ค.) เวลา 17.11 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้างโดยมี พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

เรือหลวงช้าง

เมื่อเสด็จฯ ไปถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชา พระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีล พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พล.ร.อ.ชาติชาย ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางวัชรีวรรณ ทองสะอาด ภริยาผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทางด้านพล.ร.อ.อะดุง กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาในการต่อเรือหลวงช้าง และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้าง

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ขึ้นเรือหลวงช้าง ทรงทำความเคารพธงราชนาวีทางท้ายเรือ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พล.ร.ต.อารยะ สิงหเสมานนท์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ กองเรือยุทธการ กราบบังคมทูลรายงาน น.อ.ธีรสาร คงมั่น ผู้บังคับการเรือหลวงช้าง กราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลเชิญ เสด็จฯ รับการถวายความเคารพยิงสลุตหลวง

ต่อมา เสด็จฯ ขึ้นแท่น ณ พระสุจหนี่ รับการถวายการยิงสลุตหลวง ทรงรับการถวายความเคารพจากเรือหลวงปิ่นเกล้า ยิงสลุตหลวงจำนวน 21 นัด เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปยังบริเวณหัวเรือ เรือหลวงช้าง ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่แผ่นป้ายชื่อเรือหลวงช้าง

เรือหลวงช้าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำนี้ ตามชื่อของหมู่เกาะช้าง ในจังหวัดตราด เป็นไปตามระเบียบของกองทัพเรือ ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรือรบตามประเภทของเรือ โดยในส่วนของเรือยกพลขึ้นบก กำหนดให้ตั้งชื่อตามเกาะต่าง ๆ ในประเทศไทย

จากนั้นทรงคล้องพวงมาลัยบริเวณแผ่นป้ายชื่อเรือหลวงช้าง แล้วเสด็จออกจากบริเวณหัวเรือ ไปยังห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังห้องโถงนายทหาร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.ร.อ.อะดุง น้อมเกล้า ฯ ถวายเรือหลวงช้างจำลอง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พล.ร.อ.ชาติชาย น้อมเกล้าฯ ถวายลองลูกปืนยิงสลุตหลวงนัดแรก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พล.ร.ต.อารยะ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้าง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน.อ.ธีรสาร ทูลเกล้าฯ ถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้าง แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้วทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีและนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ

ต่อมาในเวลา 17.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังห้องสะพานเดินเรือ ทอดพระเนตรภายในห้องสะพานเดินเรือ หรือ ห้องควบคุมการเดินเรือ ซึ่งมีไว้สำหรับควบคุมการเดินเรือ เพื่อให้เรือสามารถเดินทางไปได้อย่างปลอดภัย และถึงที่หมายอย่างตรงเวลา โดยนายยามเรือเดิน ซึ่งได้รับแนวทาง และคำสั่งการของผู้บังคับการเรือ

เรือหลวงช้าง

สำหรับสะพานเดินเรือ เรือหลวงช้างมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการนำเรือที่ทันสมัย เช่น เรดาร์เดินเรือจำนวน 2 ตัวแบบ x-band และ s-band แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ จีพีเอสสำหรับการนำเรือ ระบบกล้องวงจรปิด ที่สามารถใช้ตรวจสอบขณะปฏิบัติการยกพล และขณะปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยาน

รวมทั้ง ระบบถือท้ายที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยทั้ง 2 พระองค์ ทอดพระเนตรภายในห้องสะพานเดินเรือด้วยความสนพระราชหฤทัย พร้อมทรงซักถามผู้บังคับการเรือ ถึงการติดตั้งยุทโธปกรณ์ประจำเรือ และประสิทธิภาพของเรือยกพลขึ้นบก

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังบริเวณหัวเรือ เสด็จขึ้นแท่นประทับยืน ณ พระสุจหนึ่ทรงผินพระพักตร์ไปทางเรือหลวงปิ่นเกล้า ทรงรับการถวายความเคารพจากเรือหลวงปิ่นเกล้า ยิงสลุตหลวงจำนวน 21 นัด

เรือหลวงช้าง

เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปยังบันไดทางลงเรือ ทรงทำความเคารพธงราชนาวีทางท้ายเรือ เสด็จฯ ไปยังพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จฯ ออกจากพลับพลาพิธี ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ พระราชดำเนินกลับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo