Politics

โควิดวันนี้ 23 ก.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 752 ราย ปอดอักเสบ 523 ราย เสียชีวิต 9 ราย

โควิดวันนี้ 23 ก.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 752 ราย สะสม 2,453,655 ราย ปอดอักเสบ 523 ราย เสียชีวิต 9 ราย เสียชีวิตสะสม 10,994 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ 23 ก.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 752 ราย สะสม 2,453,655 ราย อยู่ระหว่างรักษา 8,235 ราย ปอดอักเสบ 523 ราย เสียชีวิต 9 ราย เสียชีวิตสะสม 10,994 ราย

โควิดวันนี้ 23 ก.ย.

สถานการณ์โควิดวันนี้

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 752 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยในประเทศ 752 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 2,453,655 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
  • หายป่วยกลับบ้าน 794 ราย
  • หายป่วยสะสม 2,467,669 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 8,235 ราย

เสียชีวิต 9 ราย

  • เสียชีวิตสะสม 10,994 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
  • จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 523 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

โควิดวันนี้ 23 ก.ย.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK