Politics

ลุ้น! ประชุม ศบค. ชุดใหญ่วันนี้ จ่อเคาะ ‘ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ยุบศบค.’

ลุ้น!! “บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะประชุม “ศบค.” เตรียมพิจารณายกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ยุบ ศบค. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กล่าวว่า การประชุมวานนี้ (22 ก.ย.) เป็นการประชุมนัดสุดท้ายของ ศปก.ศบค. มีเรื่องสำคัญ คือ การรับทราบสถานการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้ทราบทุกอย่างเริ่มดีขึ้นตามลำดับ ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตลดลง ซึ่งเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข คือรณรงค์ดำเนินการต่อไป ให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ประชุม “ศบค.” ชุดใหญ่วันนี้

นอกจากนี้ ได้มีการหารือเรื่องแผนการเปลี่ยนผ่านให้โควิด-19 เป็นโรคเฝ้าระวัง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบจาก ศบค. ไปก่อนหน้านี้ และได้ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ไม่ร้ายแรง ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คิดแผนรองรับและเตรียมบูรณาการการทำงาน เพื่อกลับไปสู่กลไกปกติของประเทศ ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ

“กระทรวงสาธารณสุข จะได้ทำแผนและแจ้งแนวทางต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติหลังมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โรคติดต่อที่ไม่ร้ายแรงตลอดจนองค์กร สถานประกอบการต่าง ๆ ต้องปฏิบัติอย่างไรหลังจากนี้ ซึ่งทั้งหมดจะมีแผนเผชิญเหตุรองรับด้วยในช่วงการเปลี่ยนผ่าน เพื่อไม่ให้กลับไปสู่การเสียหายขนาดใหญ่อีก” พล.อ.สุพจน์ กล่าว

ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน?

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศปก.ศบค. ได้เห็นชอบร่วมกันว่า วันนี้ (23 ก.ย.) จะเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ให้ยกเลิกการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) โดยขึ้นอยู่กับการนำเข้าเสนอในที่ประชุมซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมกับ ครม. ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา

“หาก ศบค. เห็นชอบก็จะส่งผลให้ยุบ ศบค. ศปก.ศบค และศูนย์ที่เกี่ยวข้องอีก 9 ศูนย์ ยุบส่วนราชการต่าง ๆ ที่ตั้งมาก่อนหน้านี้ ทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคเศรษฐกิจ ยุบทั้งหมด แต่จะมีกลไกรองรับและได้มีการเตรียมการเป็นลำดับแล้ว โดยหากผ่านความเห็นชอบก็จะเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป” พล.อ.สุพจน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า การเตรียมยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพ แต่เป็นการดำเนินการเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม