Politics

วัคซีนหมาบ้าทำพิษ!! สั่งเด้ง ‘อธิบดีปศุสัตว์’

ภาษีหมาแมว

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติให้นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแต่งตั้งให้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ แทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โยกย้ายครั้งนี้ เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีปัญหาเรื่องของวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ที่ได้รับร้องเรียนจากหลายฝ่ายให้ตรวจสอบการทุจริต ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและขณะที่นายอภัยดำรงตำแหน่ง โดยกระทรวงเกษตรฯได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วพบว่ามีมูลการทุจริตเกิดขึ้นจริง

ก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้าพบ นายกฤษฎา และยื่นหนังสือเรียกร้อง ให้ย้ายอธิบดีกรมปศุสัตว์และพวกพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานวัคซีนที่ไม่ได้คุณภาพปี 2559 หลังจากพบวัคซีนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียกเก็บคืนในปี 2559 อยู่ในพื้นที่ของปศุสัตว์ปทุมธานี รวมถึงชื่อข้าราชการกรมปศุสัตว์ 3 ราย ที่นายอัจฉริยะ อ้างว่าเอื้อผลประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนที่ นำเข้าวัคซีนพิษสุนัขบ้าเมื่อปี 2558 – 2559  ซึ่งเรื่องดังกล่าวนายกฤษฎา ได้นำข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

Siree Osiri OHO BANGKOK