Politics

สาวกไอศกรีมโล่งใจ! ‘ฮาเก้น-ดาส’ รุ่นถูกเรียกคืนพบสารปนเปื้อน ไม่มีนำเข้ามาไทย

สาวกไอศกรีมโล่งใจ! อย. เผย ‘ฮาเก้น-ดาส’ รุ่นถูกเรียกคืนพบสารปนเปื้อน 2-คลอโรเอทานอล ไม่มีนำเข้ามาในไทย

กรณีข่าวการเรียกคืนไอศกรีมฮาเก้น ดาส ที่ผลิตในฝรั่งเศส ของหลายประเทศในยุโรป เนื่องจากพบการปนเปื้อนสาร 2-คลอโรเอทานอล ไอศกรีมดังกล่าวไม่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

ฮาเก้น-ดาส

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า ตามที่หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของหลายประเทศในยุโรป ได้เรียกคืนไอศกรีมฮาเก้น ดาส ที่ระบุวันที่ควรบริโภคก่อนระหว่าง 16/03/2023 ถึง 23/04/2023 เนื่องจากพบสาร 2-คลอโรเอทานอลปนเปื้อน  รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่พบการปนเปื้อนในต่างประเทศตาม QR code

ฮาเก้น-ดาส

ผู้บริโภคมั่นใจไม่มีการนำเข้ามาในไทย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกองด่านอาหารและยาได้ตรวจสอบแล้ว ไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์รุ่นการผลิตที่พบสารปนเปื้อนดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย

ฮาเก้น-ดาส

ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า อย. มีมาตรการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศอย่างเข้มงวด และติดตามรายงานสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของอาหารในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม