Politics

หมอยง ฟันธง ‘โควิด’ ลดการระบาด กลางเดือนต.ค. ชี้ เข็มกระตุ้นไม่จำเป็น รอ ‘วัคซีนเจน 2’

หมอยง ฟันธง ‘โควิด’ ลดการระบาด กลางเดือนตุลาคม เข็มกระตุ้นไม่จำเป็น รอ ‘วัคซีนเจน 2’ ใกล้เคียงสายพันธุ์ที่ระบาดปัจจุบัน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า โควิด19 เมื่อมีการระบาดระลอกใหญ่เกิดขึ้น และจะเร่ิมลดลงหลังกลางเดือนตุลาคม ข้อความดังนี้

LINE ALBUM รวมหมอโควิด ๒๒๐๔๒๑ 0 1

ระบาดสูงสุดช่วงหน้าฝน และเริ่มลดลงกลางเดือนต.ค.

การระบาดโควิด 19 ขณะนี้  เป็นการระบาดระลอกใหญ่ นับจำนวนไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่อาการไม่มาก ตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมา และมาเข้าสูงสุดในช่วงฤดูฝน ตามฤดูกาลของโรคทางเดินหายใจ

และจะเริ่มลดลงหลังเดือนกันยายน จนกระทั่งกลางตุลาคมไปแล้วจึงจะน้อยลง (ฤดูกาลของโรคทางเดินหายใจทุกปี) นักเรียนเปิดเทอม ฤดูกาลที่เหมาะ จึงยากที่จะนับยอดว่าแต่ละวันมีผู้ป่วยติดเชื้อเท่าไหร่ แต่ละบ้านก็จะติดกันจำนวนมากในบ้าน

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ.สนาม ๒๒๐๓๑๐

วัคซีนกี่เข็ม ยี่ห้ออะไร ไม่มีวัคซีนเทพ ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ แต่ลดความรุนแรงของโรคลง ในอเมริกา การติดเชื้อก็ไม่ได้ลดลง แต่ภาพรวมของทั่วโลกความรุนแรงลดลง

ภูมิต้านทานที่ดีที่สุดขณะนี้ คือภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จากการติดเชื้อ และจะดียิ่งขึ้นคือ ภูมิต้านทานแบบลูกผสม ฉีดวัคซีนร่วมกับการติดเชื้อ น่าจะป้องกันความรุนแรงของครั้งต่อๆไปได้ดียิ่งขึ้น

การศึกษาวิจัยขณะนี้ คงจะไม่อยู่ที่ศึกษาภูมิต้านทาน หรือประสิทธิภาพของวัคซีน เพราะรู้อยู่แล้ว สิ่งที่สำคัญที่ควรจะต้องรู้คือ ขณะนี้ประชากรไทย ติดเชื้อไปแล้วเท่าไหร่ (ฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่เรารู้)

โควิด

ตอนนี้เข็มกระตุ้นไม่จำเป็น รอวัคซีนเจน2

การเร่งกระตุ้นฉีดวัคซีนเข็ม 4, 5, 6  จะต้องพิจารณา (อาจจะให้ในเฉพาะกลุ่มเปราะบาง) เพราะวัคซีนแต่ละเข็มราคาไม่ถูกเลย และเป็นการฉีดวัคซีนสายพันธุ์เดิมอู่ฮั่น และถ้ามีการติดเชื้อมากแล้ว เช่น 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากร การฉีดวัคซีนต่อไป อาจรอได้ถึงปีหน้าหรือมีวัคซีนสายพันธุ์ใหม่ ที่ตรงหรือใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุด

การลงทุนด้านวัคซีน เราได้ใช้เงินเป็นจำนวนมาก ด้วยความหวังเริ่มต้นว่าวัคซีนจะยุติการระบาดของโรค แต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เราต้องการองค์ความรู้มาวางแผนในปีต่อไป ด้วยการใช้วิชาการนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลงทุนน้อยที่สุด คุ้มค่าสำหรับประเทศไทย เราคงต้องมีข้อมูลของเราเอง ไม่ใช่เชื่อต่างชาติ

ผมและคณะที่ศูนย์  มีแผนการศึกษา ตอบคําถามว่าเวลานี้ประชากรทุกช่วงอายุ ติดเชื้อไปแล้วเท่าไหร่ โดยจะตรวจดูภูมิที่บอกการติดเชื้อ (anti-nucleocapsid) ไม่ใช่ภูมิต้านทานที่บอกในการป้องกัน (anti-spike) ในประชากรช่วงอายุต่างๆ โดยจำลองจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง

โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ จะต้องหาเงินทุนมาสนับสนุน และผ่านคณะกรรมการจริยธรรมโดยเร็ว ถือเป็นงานท้าทาย เร่งด่วน ที่จะใช้วางแผน หลังการระบาดรอบใหญ่ของ covid 19  ที่จะผ่านไป เพื่อปีต่อไป จะได้มีการวางแผนที่ถูกต้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม