Politics

น่ากังวล!! WHO เผย ‘โควิด’ ระลอกนี้ มี 35 ประเทศติดเชื้อเพิ่มขึ้น 100% และ 3 ประเทศเสียชีวิต 1,000%

น่าห่วง!! WHO เผย ‘โควิด’ ระลอกนี้ มี 35 ประเทศติดเชื้อเพิ่มขึ้น 100% และ 3 ประเทศเสียชีวิต 1000% BA.5 ระบาดหนักทั่วโลก รวมทั้งไทย

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics ถึงคลิปการให้สัมภาษณ์ของ เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลก ที่น่ากังวลของการติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ดังนี้

โควิด

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคขององค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับภารกิจโค วิด-19 ดร.มาเรีย ฟาน เคอร์คอฟ ได้แถลงอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2565 แสดงความกังวลของ WHO ต่ออัตราของผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตทั่วโลก ที่เพิ่มขึ้นตลอด 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากการติดเชื้อโค วิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีน อันสืบเนื่องมาจากมีการผ่อนคลายมาตรการโค วิด-19 ในหลายประเทศ

โควิด

น่ากังวล อัตราการติดเชื้อ และ อัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาก

WHO รายงานว่ามี 35 ประเทศที่อัตราผู้เสียชีวิตจากโค วิด-19 เพิ่มขึ้น 100% และ 3 ประเทศที่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากโค วิด-19 เพิ่มขึ้นถึง 1,000%

จากการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมพบว่าโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย “BA.5” มีการระบาดอย่างโดดเด่น พบมากกว่าร้อยละ 50 ในบรรดาสายพันธุ์ต่างๆที่ระบาดอยู่ทั่วโลกในช่วงนี้ ซึ่งเช่นเดียวกับในประเทศไทย

โควิด

โควิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo